INICI
Reservar

Informació actualitzada de la COVID-19 i viatges a Catalunya

ABANS DE VIATJAR A CATALUNYA

Situació de les fronteres  

Es permet l'entrada de viatgers provinents de la resta de la Unió Europea (UE), a aquells països associats a l'espai Schengen (Islàndia, Suïssa, Noruega i Liechtenstein, Regne Unit) i també a Andorra, El Vaticà, Mònaco, San Marino, Austràlia, Israel, Japó, Nova Zelanda, Rwanda, Singapur, Corea de Sud, Tailàndia, i la Xina. 

A més, també es permet l'entrada de totes les persones que disposin d'un certificat de vacunació. Es consideraran vàlids tots aquells certificats corresponents a les vacunes autoritzades per l'Agència Europea del Medicament o aquelles que hagin completat el procés d'ús d'emergència de l'Organització Mundial de la Salut.  

Tanmateix, en aquest moment hi ha establerta una limitació dels vols provinents de Brasil i Sudàfrica dels quals principalment només es permet l'entrada a ciutadans amb nacionalitat espanyola, andorrana o residents d'aquests. També s'estableix un requisit de quarentena de deu dies per aquelles persones provinents de la Índia. 

Podeu consultar més informació en aquest enllaç. 


COM ARRIBAR A CATALUNYA

L'arribada a Catalunya es pot fer tant a través dels aeroports Josep Tarradelles, Barcelona El Prat, Girona-Costa Brava i el de Reus, així com també per vies ferroviàries i carreteres.

En aquests moment, l'aeroport Josep Tarradelles Barcelona El Prat té concentrada tota la seva activitat a la terminal 1. Es pot consultar més informació en aquest enllaç.

Pots trobar més informació sobre els aeroports catalans a la web d'AENA.

Amb la millora de la situació epidemiològica i la flexibilització de les restriccions, en aquests moments també es permet l'entrada de vaixells i creuers als ports catalans. 

Controls i mesures en els accessos al país 

1. Tots els passatgers provinents de fora el territori espanyol que arribin per via aèria han d'omplir de manera electrònica un formulari de salut pública abans d'iniciar el seu viatge. Aquest es pot trobar en aquest enllaç o a través de l'aplicació SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH (Android i Apple). Un cop finalitzat s'obtindrà un codi QR que s'haurà de presentar a l'arribada al país. 

Aquells que provinguin per via marítima han d'utilitzarel formulari EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) que es pot trobar en aquest enllaç.

2. També és obligatori presentar un test PCR o TMA per SARS-CoV-2 amb resultat negatiu (escrita en anglès, francès, alemany o castellà) realitzat dins les 48 hores prèvies a l'inici el viatge per a tots aquells passatgers provinents de països considerats zona de risc. Aquesta obligació també és vigent per aquelles persones provinents de França per vía terrestre (cotxe o tren) a partir del 30 de març. 

En aquest sentit, es consideren zones de risc:

      -Europa: regions i països amb una incidència acumulada i un percentatge de contagi d'acord amb el que s'estableix en la Recomanació (UE) 2020/1475 i la Recomanació (UE) 2021/119 del Consell. Pots consultar en aquests mapes l'estat de la incidència als països de la UE i Islàndia, Lichtenstein i Noruega.

     -Resta del món: tots aquells territoris i estats amb una incidència acumulada de casos superior a 150 per 100.000 habitants en la projecció a 14 dies.

3. Abans d'entrar al país, els passatgers que arriben per via aèria o marítima han de passar un control un control documental, un control visual de l'estat del passatger i un control de temperatura que es farà de manera rutinària per identificar aquells amb una temperatura de 37,5ºC o superiors.

4. Els passatgers que en base als controls o al formulari de salut pública es sospiti que pateixen COVID-19 o altres patologies transmissibles, seran sotmesos a una nova avaluació sanitària per determinar si suposa un risc de salut pública. En cas que es confirmi s'activaran els protocols d'alerta sanitària per procedir a la seva derivació a un centre sanitari.COM EM PUC MOURE PER CATALUNYA

En aquest moment no hi ha cap restricció que limiti la mobilitat dins del territori català, ni tampoc que prohibeixi sortir-ne o entrar-ne. 

Paral·lelament, cal tenir en compte que l'ús de la mascareta és obligatori tant a dins dels vehicles, ja siguin cotxes, autobusos o trens, com també en tots els espais de les estacions. 

Trens 

Les línies de trens a tot Catalunya funcionen amb normalitat.  

Taxis 

Funcionen amb normalitat tot i que es poden trobar restriccions fora de les principals ciutats.  

Per més informació sobre l'estat dels taxis a l'àrea de Barcelona i rodalies pots consultar aquest enllaç.  

Transport públic a Barcelona 

El transport públic a Barcelona funciona amb normalitat. 

Autobús 

Funcionen amb normalitat tot i que es poden trobar limitacions o modificacions d'horaris en algunes línies concretes. 

Indicacions i recomanacions sanitàries pertinents:  

  • Ús obligatori de la mascareta.  
  • Evitar l'ús del transport públic si algú es troba malament.  
  • Evitar les hores puntes sempre que sigui possible.  
  • Rentar-se les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic el més aviat possible al sortir.    
  • Mantenir la distància de seguretat i evitar assentar-se en seients confrontats amb altres usuaris.    
  • Fer una cua ordenada i recta a les parades respectant les distàncies. Si el vehicle assoleix la seva ocupació màxima permesa, espereu al següent.   
  • Els conductors dels autobusos no venen bitllets. Cal comprar-los prèviament.  

 

ESTAT DE L'OFERTA TURÍSTICA A CATALUNYA I MESURES  

Catalunya es troba en una moment de revisió constant de les restriccions, vinculades al control permanent de la situació epidemiològica, de manera que se'n revisen les mesures per tal de rebaixar-les, mantenir-les o augmentar-les segons l'evolució de la pandèmia en el seu territori. 

Allotjaments  

Tots els allotjaments poden obrir i des de la Generalitat i l'Institut per la Qualitat Turística Espanyola s'han posat a la seva disposició els respectius plans d'accióprotocols per garantir la seguretat i garantir les mesures sanitàries pertinents.  

Restaurants i bars

Els bars i restaurants tenen permís per obrir i atendre clients en els seus establiments des de les 6:00h fins a les 1:00h. Fora d'aquests horaris els clients no podran romandre dins dels locals. 

La distància mínima entre taules ha de ser de 2 metres i no es permeten més de 6 persones per taula excepte aquells casos en que siguin de la mateixa bombolla de convivència.  

L'aforament permès és del 50% en espais interiors i del 100% en terrasses mantenint les distàncies pertinents entre taules.  

Comerç

Tots els comerços poden obrir amb un aforament màxim del 50% i sense limitació segons la superfície.  

Se'ls permet obrir fins les 22:00h de la nit i fins les 1:00h en el cas dels comerços de necessitats bàsiques o essencials.   

Visites a museus, monuments, altres equipaments culturals i esdeveniments  

Es permet l'obertura al públic de museus i sales d'exposició fins a un 70% de la seva capacitat, així com també cinemes, teatres, auditoris i sales de concert també fins a un 70% de la seva capacitat màxima i mai superant un màxim de 500 persones o 1.000 si es pot garantir una ventilació òptima.Es poden realitzar activitats culturals fins a les 23:00h.  

Es permet l'obertura a parcs temàtics i fires d'atraccions amb un aforament del 30% i també de sales de joc i casinos amb un màxim de 100 persones o del 30% amb ventilació.  

Es reprenen congressos i convencions amb un aforament màxim del 50%. 

 

MESURES EN RELACIÓ A LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT, MASCARETES, TROBADES O AFORAMENT  

En relació a les mesures que a continuació s'enumeren, les persones que ja han estat vacunades no estan exemptes del seu compliment. Les restriccions de la COVID-19 continuen vigents per a tota la població com a prevenció i en favor del bé comú.

Distància de seguretat:

Es demana mantenir una distància de seguretat entre persones de 1,5m i un espai de seguretat de 2,5m2 per persona.  

No es poden mantenir distàncies inferiors a 1m en espais tancats, excepte entre persones que viatgin en grup o mantinguin un contacte proper de manera habitual.  

Mascaretes: 

L'ús de mascareta és obligatori pels majors de 6 anys tant a la via pública com a l'aire lliure així com també en espais públics ja siguin oberts o tancats i en el transport públic. 

No estan obligades al seu ús les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la mascareta. 

També es permeten excepcions quan es practica esport, s'està menjant o bevent, en platges i piscines, i quan estem envoltats dels nostres grups estables de convivència.  

Per més informació pots consultar el web oficial del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Reunions i trobades:

Estan permeses les reunions i trobades sempre que no comportin aglomeracions ni superin els aforaments màxims permesos. Es recomana limitar les trobades socials fora dels grups de convivència estable i no està permès que les trobades superin el màxim de 10 persones.

Consum de tabac i similars

No es permet fumar a la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima de 2 metres entre persones.  


Podeu trobar més informació sobre les mesures en aquest enllaç


ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS

Mapa de l'evolució de la covid-19 a Catalunya per municipis - Generalitat de Catalunya

Consulta més informació referent al teu viatge i a les mesures de seguretat a l'estat espanyolÚltima actualització el 10/06/2021