Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances

Federació
La Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances és una organització sense ànim de lucre i d'àmbit territorial català que actua en defensa i representació de les associacions dedicades a aquest sector.

La Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances és una organització sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d´obrar per al compliment de les seves finalitats en l'àmbit territorial català, coincident amb la totalitat del territori que defineix Catalunya com a nacionalitat autònoma de l´Estat Espanyol i governat per la Generalitat de Catalunya.

Integra a totes les associacions professionals i empresarials dedicades al sector del càmping, qualificades amb aquesta denominació d´activitat per l'òrgan administratiu competent, i en tot cas per Turisme Generalitat de Catalunya, per a la defensa, representació i foment de llurs interessos professionals i empresarials.

Actualment la FCC està constituïda per les associacions de Càmpings de Girona, Lleida, Muntanya i Tarragona. Amb seu social al carrer Bonastruc de Porta 15, de Girona, el seu actual president és el Sr. Miquel Gotanegra i Portell.

 • Sector: Turístic
 • País: Espanya
 • Idiomes: Català, Castellà, Anglès, Francès
QUÈ HI HA AL VOLTANT?
Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances
 • Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances

 • Adreça:Carrer Bonastruc de Porta, 15

 • 17002 Girona

 • Girona / Costa Brava

 • Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances
 • Federació Catalana de Càmpings i Ciutats de Vacances

 • Adreça: Carrer Bonastruc de Porta, 15

 • 17002 Girona

 • Girona / Costa Brava

 • Telèfon:972 215 534

 • Fax:972 227 122

També et pot interessar
Grand Tour de Catalunya
Grand Tour de Catalunya