Espai Natural Protegit de l'Estany de Sils

Espai Natural Protegit, Xarxa Natura 2000: Zones Especials de Conservació (ZEC)
L'Espai Natural Protegit de l'Estany de Sils és un bon exemple de com eren les zones humides de la Mediterrània. Diversos itineraris a peu i en bicicleta permeten descobrir i aprendre els secrets dels ecosistemes, la fauna i la flora de l'indret.

Fins a mitjans del segle XIX, els terrenys inclosos en aquest espai corresponien a un estany que va ser dessecat per tal d'obtenir noves terres de conreu i lluitar contra el paludisme. Tanmateix, gràcies a les seves condicions d'especial humitat i inundabilitat, encara es conserven diverses espècies de flora i fauna característiques de zones humides.

En els darrers segles, les àrees d'inundació natural han retrocedit i avui són escasses a Catalunya. En el nostre context mediterrani la conservació d'espais com l'estany de Sils ha esdevingut, doncs, del màxim interès.

L'estany de Sils és un espai natural protegit inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya. Forma part de la Xarxa Europea d'Espais Naturals Natura 2000, que és el nucli de les polítiques europees de biodiversitat.

El centre d'informació està ubicat a l'edifici de l'estació de ferrocarrils. Al seu interior hi ha una exposició permanent amb informació de l'espai natural i el municipi, amb una maqueta de l'àrea i panells informatius amb fotos i explicacions sobre els itineraris a peu i en bicicleta que es poden realitzar i que permeten descobrir els particulars ecosistemes, la flora i la fauna.

 • Normativa: Llei 12/1985, 13 de juny.
 • Superfície: 395
 • Municipi: Sils
 • Centres d’interpretació: S
 • Horari d'estiu: Dissabtes, diumenges i festius, de 10.00 a 13.00 hores.
 • Horari d'hivern: Dissabtes, diumenges i festius, de 10.00 a 13.00 hores.
 • Com arribar-hi: El centre d'informació de l'estany de Sils es troba ubicat a l'edifici de l'estació de ferrocarrils. Per anar fins l'estany, només cal sortir del poble pel barri de l'església, en direcció sud.
 • Idiomes: Català, Castellà

Instal·lacions

Itineraris senyalitzats

Flora

El relleu ondulat i la varietat de microclimes i de sòls de les terres properes permeten que a l'entorn de l'estany de Sils es desenvolupi una vegetació molt variada, on s'alternen elements centreeuropeus i mediterranis, amb rouredes, suredes, pinedes, brolles i prats secs. El prat de dall és un dels elements més significatius del paisatge botànic de l'estany de Sils. Es tracta d'una comunitat seminatural que es desenvolupa damunt de terrenys argilosos, sovint parcialment inundables, de l'antic llit de l'estany i que fins fa poques dècades ocupava la major part de les terres dessecades. La componen una gran diversitat de plantes herbàcies que havien tingut interès com a farratge, i el seu manteniment només és possible mitjançant l'explotació tradicional, consistent en la dallada a la primavera-estiu i ocasionalment la pastura o redall a la tardor-hivern.

Fauna

L'Espai encara manté un alt valor faunístic i una gran diversitat d'espècies degut a la gran amplitud d'hàbitats que es concentren en aquest espai reduït. Cal assenyalar l'interès d'algunes de les diverses espècies, algunes molt rares i amb poblacions sotmeses a un important perill de regressió. Sens dubte, els ocells constitueixen l'element més visible. El caràcter de l'estany de Sils com a espai humit fa que siguin moltes les espècies migradores que hi fan aturades al llarg dels seus viatges per tal d'arrecerar-se i cercar aliment. Altres, en canvi, utilitzen aquest Espai com a indret per a la reproducció, com és el cas del cabusset, el martinet menut, el rascló i el picot gracer petit. L'herpetofauna és també molt diversa i singular. En destaca la tortuga d'estany, el tritó palmat i el tritó jaspiat. Algunes de les espècies exòtiques de l'estany de Sils que fan un major impacte negatiu sobre el medi són la gambusia, la carpa, la tortuga de Florida, el cranc de riu americà i el visó americà.

Rutes

Turisme ornitològic

QUÈ HI HA AL VOLTANT?
Espai Natural Protegit de l'Estany de Sils
 • Espai Natural Protegit de l'Estany de Sils

 • Adreça:Plaça Estació, s/n

 • 17410 Sils

 • Girona / Costa Brava

 • Espai Natural Protegit de l'Estany de Sils
 • Espai Natural Protegit de l'Estany de Sils

 • Adreça: Plaça Estació, s/n

 • 17410 Sils

 • Girona / Costa Brava

 • Telèfon:972 168 285

 • E-mail: estany@sils.cat

 • Web:http://estanydesils.cat

També et pot interessar
Grand Tour de Catalunya
Grand Tour de Catalunya
#CatalunyaExperience nº3
Revista #CatalunyaExperience nº3
desktop_mac tablet_mac picture_as_pdf