Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Claustre gòtic400500
Claustre posterior100280
Dormitori40030015050024
Pati Palau Reial30307010
Refetor100505012022