Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Plaça de les Sirenes4050
Plaça del Mirador4025