Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Menjador203020
Vestíbul202012
Sala Petita10
Raimat LAB3020501630