Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Mirador1008090110
Espai Blanc400300200425
Pavelló120010007501250
Biblioteca150100
Torres del Castell16
Restaurant70