Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Contratacions537430640
Cònsols275275
Daurat170120170
Lleons80100
Ple105
Font de Neptú A55
Font de Neptú B40
Pati i Escala d'Honor400