Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Planta Noble8010030024
Golfes304020100
Sala Jujol10010010045
Cotxeres300200300250
Carboneres200150300