Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Sala 125241820
Sala 28
Pg. de Gràcia424028602830
Rosselló352418301618
Pg. de Gràcia + Rosselló7268461003234
Terraza90
Omm sesión120