Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
J.M. Serrat35453050
P.R.Picasso9090904710047
Salvador Dalí222222251015
Salvador Espriu304525251010
Mare Nostrum1510154066
Costa Brava1251251151254646
J.M.Segarra40202540254