Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Sala Diagonal16101012
Sala Balmes504030242050
Sala Còrsega604836702832
Sala Còrsega + Diagonal908060904044