Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Sala del Cava705050
Sala Gaudí150100100
Sala Canyelles242021
Sala Fenals1006056
Sala Boadella1006056
Sala Santa Cristina1006056
Sala Lloret374236213
Pub Victory6015060