Aforament en teatreAforament en banqueteAforament en escolaAforament en còctelAforament en UAforament en Imperial
Tinell2002601203006044
Petit Tinell9080603044100
Sala Reserva3524402628
Sala Gran Reserva4024452628
Jardí Exterior300