Espai Natural Protegit del Foix

Espai Natural Protegit
Aquest espai és la zona humida més important de l'Alt Penedès. Inclou el pantà de Foix, que recull les aigües del riu del mateix nom i de diverses rieres, com la de Pontons i la de Marmellar. També és conegut com a Parc del Foix.

També conegut com a Parc del Foix, aquest espai és la zona humida més important de l'Alt Penedès i té una gran diversitat d'ambients ecològics, per la seva condició d'ecosistema humit dins un context de terres de secà. La flora i la fauna responen a aquesta dicotomia, de manera que hi coincideixen ecosistemes de ribera, de pantà, de rieres i de boscos. Dins el seu territori hi ha dos atractius arquitectònics de primer ordre: els castells de Castellet i de Penyafort.

Quant a la morfologia, el territori del Parc del Foix pertany al massís del Garraf i es configura com una àrea muntanyosa i boscosa de transició entre la plana penedesenca interior i la plana litoral.

Pel que fa a la vegetació, s'hi poden distingir quatre grans zones: el sector més occidental, on predominen els conreus de secà amb alguns conreus de regadiu i intensius als últims meandres del riu Foix, justament abans de l'embassament; el sector septentrional, on l'abandonament dels conreus ha propiciat la recuperació de la vegetació natural, tot i que no s'hi han format boscos a causa de les condicions del sòl; el sector meridional, on hi ha bosc mixt d'alzina i pi, i el sector oriental, on domina la vegetació arbustiva.

Respecte a la fauna que pobla el parc, els animals aquàtics són els més representatius: hi sovintegen peixos com la carpa, l'anguila o la bagra, tortugues d'aigua, serps d'aigua i altres rèptils i amfibis. A més, s'han catalogat unes 150 espècies d'ocells, que arriben a superar les 200 en èpoques de migració.

El Parc del Foix està adherit a la destinació Costa de Barcelona, certificada per Biosphere des del 2017.

 • Any declaració: 1993
 • Normativa: Decret 328/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del PEIN (DOGC 1714 1-03-1993)
 • Superfície: 2286
 • Titularitat: Pública
 • Municipi: Castellet i la Gornal; Santa Margarida i els Monjos; Olèrdola; Cubelles.
 • Centres d’interpretació: S
 • Tancament anual: Obert tot l'any.
 • Horari d'estiu: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores
 • Horari d'hivern: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores
 • Idiomes: Català, Castellà

Instal·lacions

Allotjament

Aparcament

Casa de colònies

Castell

Restaurant

Mirador

Flora

Val la pena assenyalar els poblaments que hi ha de murtra (Calicotomo-Myrtetum), molt rars a les barrancades mediterrànies. Als entorns del pantà i del curs del riu, es mantenen fragments de vegetació natural, com ara màquies de garric i margalló, i brolles calcícoles. A les parets rocoses, es poden trobar espècies de flora rupícola, pròpies de la terra baixa mediterrània. Les zones boscoses de l'interior presenten alzinars amb marfull en els indrets ombrívols, substituït a la resta per pinedes i alzinar de carrasca.

Fauna

Cal subratllar la presència d'ocells com l'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) i altres relacionats amb els ambients aquàtics, com el corriol petit (Charadrius dubius), el martinet menut (Ixobrychus minutus), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el cames-llargues (Himantopus himantopus) o el cabusset (Tachybaptus ruficollis). També hi són presents alguns quiròpters, com el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum) i el ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros). Els rèptils aquàtics són molt interessants, amb la presència de tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i de tortuga d'estany (Emys orbicularis).

Rutes

La font d'Horta, De castell a castell: de Penyafort a Castellet, Per la ribera del Foix a Penyafort.

Turisme ornitològic

QUÈ HI HA AL VOLTANT?
Espai Natural Protegit del Foix
 • Espai Natural Protegit del Foix

 • Adreça:Carrer Castell, 31

 • 08729 Castellet i la Gornal

 • Barcelona / Costa Barcelona

 • Espai Natural Protegit del Foix
 • Espai Natural Protegit del Foix

 • Adreça: Carrer Castell, 31

 • 08729 Castellet i la Gornal

 • Barcelona / Costa Barcelona

 • Telèfon:977 670 169

 • E-mail:p.foix@diba.cat

 • Web:http://parcs.diba.cat/web/foix