Espai Natural Protegit del Riu i Estanys de Tordera

Espai Natural Protegit, Xarxa Natura 2000: Zones Especials de Conservació (ZEC)
El riu Tordera forma, a la seva desembocadura, una llacuna aïllada del mar per un braç de sorra i còdols, i constitueix un espai d'elevat interès, especialment per les aus migratòries, que utilitzen la zona com a punt de repòs i refugi.

La Tordera és un riu que neix al Montseny, entre les Agudes i el Matagalls, i desemboca al mar Mediterrani formant el delta de la Tordera, entre Blanes i Malgrat de Mar. Té un recorregut de 61 quilòmetres i és de règim torrencial. Els corrents subterranis són molt més importants que els superficials: a l'estiu no porta aigua a la part baixa (superficialment) i n'obtenen l'aigua molts dels pobles propers.

A la seva desembocadura, el riu Tordera forma una llacuna aïllada del mar per un braç de sorra i còdols i constitueix un espai d'elevat interès especialment pels ocells migratoris, que utilitzen la zona com a punt de repòs i refugi.

L'espai natural protegit està constituït per la ribera del tram baix del riu i per petites llacunes conegudes com l'estany de can Torrent, l'estany de la Júlia i l'estany de cal Rave, a més a més de la roureda de can Verdalet i els prats d'en Gai.

El paisatge es caracteritza pel predomini de la vegetació pantanosa i de ribera amb matoll, herbassars, canyissars, etc. Representa el testimoni relictual d'antigues zones humides amb una notable diversitat d'amfibis i rèptils propis d'aquests espais.

 • Normativa: Llei 12/1985 de 13 de juny, i decret 328/1992, de 14 de desembre.
 • Superfície: 338
 • Municipi: Blanes; Malgrat de Mar; Tordera; Fogars de la Selva; Hostalric.
 • Centres d’interpretació: N
 • Tancament anual: Obert tot l'any.
 • Com arribar-hi: Des d'Hostalric fins a la desembocadura a la platja de la Punta de la Tordera, una mica més al nord de Malgrat de Mar, l'espai natural és accessible des de multitud de punts. Un d'ells es troba a l'altura de Fogars de la Selva, on es pren un camí que va fins a Sant Cebrià de Fogars. L'estany de Can Torrent es troba separat del curs del riu, a l'oest de Tordera, entre la BV-5122 i el pla de Sant Esteve. L'estany de Júlia, per la seva banda, queda al nord del de Can Torrent.
 • Idiomes: Català, Castellà

Flora

La vegetació de ribera la constitueixen primordialment bosquetons d'oms, àlbers i freixes. Tot i això, la ruderalització de la zona facilita l'expansió de la canya (Arundo donax), en detriment del canyissar, de les jonqueres o del tamarigar. Actualment, a la llera s'hi fan gespes vivaces decumbents. També hi ha plantacions de plàtans i abundants robínies (Robinia pseudoacacia).

Fauna

Pel que fa a l'avifauna, s'hi observen espècies com el bernat pescaire (Ardea cinerea), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el blauet (Alcedo athis), la xivitona (Actitis hypoleucos), el martinet ros (Ardeola ralloides) i el corriol petit (Charadrius dubius), entre d'altres. Entre l'herpetofauna s'hi ha citat, per exemple, la reineta (Hyla meridionalis), la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i la serp de collaret (Natrix natrix).

Rutes

Turisme ornitològic

QUÈ HI HA AL VOLTANT?
Espai Natural Protegit del Riu i Estanys de Tordera
 • Espai Natural Protegit del Riu i Estanys de Tordera

 • Adreça:Plaça Església, 2

 • 08490 Tordera

 • Barcelona / Costa Brava

 • Espai Natural Protegit del Riu i Estanys de Tordera
 • Espai Natural Protegit del Riu i Estanys de Tordera

 • Adreça: Plaça Església, 2

 • 08490 Tordera

 • Barcelona / Costa Brava

 • Telèfon:937 643 717

 • Web:http://www.tordera.cat