Espai Natural Protegit de la Riera de Merlès

Espai Natural Protegit, Reserva Natural Parcial, Xarxa Natura 2000: Zones Especials de Conservació (ZEC), Xarxa Natura 2000: Zones Especials de Protecció per a les Aus (ZEPA)
Espai Natural Protegit al voltant de la bonica riera de Merlès, un afluent del Llobregat amb bones gorgues aptes per al bany. La flora i fauna és característica de rius i riberes. La riera travessa el municipi de Santa Maria de Merlès.

Aquest Espai Natural Protegit se situa entorn de la bonica riera de Merlès i es tracta d'un sistema fluvial de transició entre el Prepirineu i les conques i altiplans centrals. La riera, que travessa el municipi de Santa Maria de Merlès, és un dels últims afluents de la conca del Llobregat i representa un dels sistemes fluvials en més bon estat d'aquesta conca.

Les seves aigües gaudeixen d'un bon grau de qualitat ecològica i el pas d'aquest curs fluvial prepirinenc ha creat formes capricioses, congosts i gorgs, amb nombroses zones aptes per al bany. Diverses restes de molins i ermites conformen el patrimoni cultural més rellevant de l'Espai.

A l'Espai es troben diverses comunitats de vegetació d'ambients aquàtics i de ribera, i el conjunt d'hàbitats permet la presència d'un ecosistema faunístic de vertebrats especialment ric i divers.

 • Any declaració: 1992
 • Normativa: Decret 328/1992
 • Superfície: 3013
 • Titularitat: Pública
 • Municipi: Santa Maria de Merlès,; Sagàs; Quar, la; Borredà; Prats de Lluçanès; Oristà; Lluçà; Gaià; Sant Feliu Sasserra; Llosses, les
 • Centres d’interpretació: N
 • Tancament anual: Obert tot l'any.
 • Idiomes: Català, Castellà

Instal·lacions

Aparcament

Àrea de pícnic

Flora

L'Espai recull l'àmbit fluvial en el qual trobem diverses comunitats de vegetació d'ambients aquàtics i de ribera, entre les quals destaquen les de llenties d'aigua, les salzedes i les vernedes, que en alguns punts hi són molt ben representades i en bon estat de conservació.

Fauna

Les comunitats faunístiques de vertebrats associades a aquest mitjà són especialment riques. Entre els carnívors destaquen el turó, la llúdriga, la fagina, la geneta, el senglar i un bon nombre de rapinyaires. Les espècies de peixos que habiten en aquestes aigües són pròpiament mediterrànies i ibèriques (barb cua-roig, bagra, anguila), i algunes espècies d'origen europeu.

Rutes

Turisme ornitològic

QUÈ HI HA AL VOLTANT?
Espai Natural Protegit de la Riera de Merlès
 • Espai Natural Protegit de la Riera de Merlès

 • Adreça:Plaça Santa Maria, s/n

 • 08517 Santa Maria de Merlès

 • Barcelona / Pirineus

 • Espai Natural Protegit de la Riera de Merlès
 • Espai Natural Protegit de la Riera de Merlès

 • Adreça: Plaça Santa Maria, s/n

 • 08517 Santa Maria de Merlès

 • Barcelona / Pirineus

 • Telèfon:938 250 400

 • E-mail:st.m.merles@diba.cat

 • Web:http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/comarques_centrals/mer