Usuaris de l'AVE a l'estació de Sants (Gemma Miralda)Usuaris de l'AVE a l'estació de Sants (Gemma Miralda)

Tràmits

Consells

Nom
Tràmits
Descripció

La documentació requerida per viatjar a l’Estat espanyol varia en funció del país d’origen:

• Els ciutadans de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein necessiten passaport o document d’identitat en vigor. Els menors de setze anys podran figurar al passaport del pare, mare o tutor quan tinguin la mateixa nacionalitat i viatgin conjuntament. A més, en cas que el menor d’edat viatgi amb document d’identitat, haurà d’anar acompanyat de permís patern.

• Es permetrà romandre a Espanya un període màxim de noranta dies i caldrà presentar passaport en vigor, si es procedeix d’un dels estats següents: Andorra, Argentina, Austràlia, Brasil, Brunei, Canadà, Costa Rica, Croàcia, El Salvador, Estats Units, Guatemala, Hondures, Israel, Japó, Malàisia, Mèxic, Mònaco, Nicaragua, Nova Zelanda, Panamà, Paraguai, República de Corea, San Marino, Santa Seu, Singapur, Uruguai, Veneçuela i Xile.

• Si es procedeix de qualsevol altre país, serà necessari demanar un visat al consolat d’Espanya del lloc de residència i presentar passaport en vigor. En cas que els sigui requerit, hauran d’especificar el motiu de l’entrada a l’Estat espanyol i documentació justificativa de l’hostalatge, confirmació de la reserva del viatge organitzat, bitllet de tornada o de circuit turístic o invitació particular. També podrà ser exigida l’acreditació de recursos econòmics per a l’estada.

Per poder conduir a Espanya cal tenir divuit anys i per llogar un vehicle, 21. Només caldrà posseir el carnet de conduir en vigor si es procedeix de països membres de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein, així com d’aquells estats que hagin adoptat el model de permís previst als convenis de Ginebra o Viena. Si es procedeix d’un país diferent, caldrà estar en possessió d’un permís de conduir internacional.

Fotos