Museu Arxiu Tomàs Balvey (Museu Arxiu Tomàs Balvey)Museu Arxiu Tomàs Balvey (Museu Arxiu Tomàs Balvey)

Salut

Consells

Nom
Salut
Descripció

Seguretat

Els Mossos d’Esquadra són el cos policial autonòmic català. Tenen un ampli ventall de competències, que inclouen la seguretat ciutadana, la seguretat viària i el trànsit, les emergències o la protecció civil. El seu telèfon de contacte és el 088.

Les policies locals depenen dels ajuntaments i tenen competència només en l’àmbit del seu municipi. El seu telèfon de contacte és el 092.

Els cossos i forces policials de l’Estat són la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Sota la seva responsabilitat hi ha el control de les fronteres.

Les destinacions amb més afluència de visitants disposen d’oficines d’informació al turista en què es facilita informació al visitant sobre els seus drets i es tramiten queixes i reclamacions.

Salut

Els ciutadans de la Unió Europea, a més dels de Suïssa, Noruega, Islàndia i Liechtenstein, tenen dret a assistència mèdica i hospitalària gratuïta. L’atenció es pot realitzar a tots els centres (dispensaris i hospitals) de l’Institut Català de la Salut amb presentació prèvia de la Targeta Sanitària Europea (TSE).

La TSE no és vàlida per a metges i hospitals privats. En cas de manca de la TSE, cal pagar les despeses hospitalàries, mèdiques i sanitàries per avançat i demanar-ne al país d’origen el reemborsament. Si es necessita hemodiàlisi o qualsevol altre tractament específic, cal disposar del formulari E-112 i l’autorització de la institució sanitària competent del país d’origen.

Els ciutadans no comunitaris amb els quals Espanya té acords bilaterals (Andorra, Brasil, Equador, Paraguai, Perú i Xile) també reben assistència mèdica i hospitalària gratuïta en cas d’urgència per malaltia o accident. Caldrà presentar el certificat corresponent expedit al país d’origen; en cas que manqui, cal pagar les despeses hospitalàries, mèdiques i sanitàries per avançat i demanar-ne al país d’origen el reemborsament.

Per als ciutadans de la resta de països, s’oferirà atenció en cas d’urgència, però serà de pagament.

Les farmàcies s’identifiquen amb una creu lluminosa vermella o verda. L’horari habitual d’atenció és de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores i de 16.30 a 20.00 hores i els dissabtes de 9.00 a 13.30 hores. En cas de requerir una farmàcia fora d’aquest horari, hi ha torns d’urgència de 24 hores indicats a l’exterior de les farmàcies i a la premsa local.

Fotos