Accions de promocióPer promoure Catalunya com a destinació turística i afavorir el màxim rendiment de la indústria turística del territori, l'Agència Catalana de Turisme realitza anualment diverses accions de promoció. S'adrecen a diferents públics objectius i a mercats estratègics d'arreu del món.

Aquestes són les principals accions:

Fires
Les fires són un dels esdeveniments més efectius per promocionar Catalunya com a destinació. L'Agència Catalana de Turisme participa en les fires de turisme més importants que se celebren a Catalunya, a Espanya i a l'estranger, atenent els tres grans mercats que visiten Catalunya: l'intern, el de proximitat (França i l'Estat espanyol) i l'internacional. 

T'interessa prendre part en una fira en qualitat de coexpositor de l'Agència Catalana de Turisme? 

'Workshops'
Una manera per impulsar la comercialització dels productes turístics catalans són els 'workshops', que de manera planificada fomenten la trobada entre l'oferta i la demanda. Se n'organitzen tres tipus diferents: els 'workshops' directes, que es fan als mercats emissors, els 'workshops' inversos, organitzats al destí, i els 'workshops' interns, que promouen el 'networking' exclusiu amb l'oferta catalana.

El Buy Catalunya és el 'workshop' més important que organitza l'Agència Catalana de Turisme. Aplega prop de 200 empreses catalanes i 150 operadors turístics de 25 mercats internacionals, té com a objectiu posar en contacte els empresaris catalans amb els operadors turístics i altres canals intermediaris amb el públic final.

Informa't de com pots participar en els workshops.

'Trips'
L'Agència Catalana de Turisme exerceix d'amfitriona per mostrar Catalunya. Ho fa a través dels 'trips'. Són viatges organitzats per tal que un grup influent de prescriptors coneguin Catalunya com a destinació turística perquè després la puguin promocionar i comercialitzar. Cada any programa una seixantena de 'trips', entre genèrics de la destinació i específics. Se'n fan de tres tipus diferents: 'fam trips', 'press trips' i 'bloc trips'.

Vols saber-ne més detalls?

Presentacions
Les presentacions són accions puntuals que l'Agència Catalana de Turisme organitza per informar sobre Catalunya com a destinació turística. N'hi ha d'adreçades al sector professional i d'altres que són per a públic final.

Catalunya Experience
Un altre instrument de promoció directa i eficaç són les xarxes socials. Catalunya Experience és el concepte sota el qual l'Agència Catalana de Turisme es presenta als diferents perfils que té a les principals xarxes socials.

L’Agència Catalana de Turisme realitza al llarg de l’any accions per promoure Catalunya com a destinació turística i donar suport a la indústria turística del territori.