Oficina bancària

Guia conversa

Nom
Oficina bancària
Descripció

Vocabulario general
Vocabulari general

agencia
agència

ahorrar
estalviar

ahorro
estalvi

banco
banc

banda magnética
banda magnètica

billetes
bitllet

caja de ahorros
caixa d’estalvis

cajero automático
caixer automàtic

cambiar
canviar

cambio
canvi

cancelar
cancel•lar

euro
euro

cantidad
quantitat

cobrar
cobrar

comisión
comissió

comprobante
comprovant

conformar
conformar

cuenta corriente
compte corrent

cheque de viaje
xec de viatge

dinero
diners

director directora
director, directora

dólar
dòlar

extracto
extracte

firma
firma, signatura

firmar
signar

importe
import

impuesto
impost

ingresar
ingressar

ingreso, depósito
ingrés, dipòsit

interés
interès

libreta de ahorros
llibreta d’estalvis

moneda
moneda

mostrador
taulell

multa
multa

número secreto
número secret

oficina de cambio
oficina de canvi

pagar
pagar

pago
pagament

peso
pes

plazo
termini

préstamo, crédito
préstec, crèdit

recibo
rebut

reintegro
reintegrament

sacar
treure

saldo
saldo

sobre
sobre

sucursal
sucursal

talón barrado
taló barrat

talón conformado o registrado
taló conformat o registrat

talón nominativo
taló nominatiu

talonario
talonari

tarjeta
targeta

tasa
taxa

transferencia
transferència

ventanilla
finestreta

Necesito
Necessito

recibir transferencia
rebre transferència

cambiar divisas
canviar divises

¿Dónde tengo que firmar?
On he de signar?

Cambiar divisas
Canviar divises

Quisiera cambiar
Voldria canviar

¿Qué comisión hay que pagar?
Quina comissió he de pagar?

¿Tengo que pagar alguna otra tasa?
He de pagar alguna altra taxa?

Hágame un recibo, por favor
Faci’m un rebut, sisplau

¿Me puede dar cambio, por favor?
Em pot donar canvi, sisplau?

¿Tiene monedas
Té monedes

de uno
d'un

de dos
de dos

de cinco
de cinc

de diez
de deu

de veinte
de vint

de cincuenta
de cinquanta

¿Tienes billetes
Té billets

de cinco
de cinc

de diez
de deu

de veinte
de vint

de cincuenta
de cinquanta

de cien
de cent

de doscientos
de dos-cents

de quinientos
de cinc-cents

¿A cuánto se cambia el dólar?
A quant es canvia el dòlar?

¿Cuál es la cantidad mínima que puedo cambiar?
Quina és la quantitat mínima que puc canviar?

¿Dónde puedo cambiar divisas en domingo?
On puc canviar divises el diumenge?

Quisiera información
Voldria informació

El número de la cuenta
El número del compte

Horarios
Horaris

¿Cuál es el horario de esta agencia?
Quin és l’horari d’aquesta agència?

¿Qué horario tienen los cajeros automáticos?
Quin horari tenen els caixers automàtics?

Los cajeros automáticos, ¿funcionan las 24 (veinticuatro) horas del día?
Els caixers automàtics, funcionen les 24 (vint-i-quatre) hores del dia?